Op deze website staat de omgevingsvisie van de gemeente Bunschoten. Daarin laten we zien waar onze gemeente voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. Voor deze omgevingsvisie hebben we onze gemeente verdeeld in acht verschillende gebieden. Zie de kaart naast deze tekst. Door op een deelgebied te klikken kun je de tekst lezen die voor dat deelgebied in de omgevingsvisie is opgenomen. Zo hebben we steeds beschreven wat we belangrijk vinden. Door de combinatie van de tekst die hoort bij een deelgebied, de beschrijvingen bij de “thema’s”, de “waarden” en onze “ambities”, kun je lezen welke richting we met elkaar in Bunschoten kiezen.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Relatie met andere visies

Elke overheidslaag stelt een omgevingsvisie op; gemeenten, provincies en het Rijk. De omgeving houdt namelijk niet op bij de grens van een gemeente, waterschap of provincie. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de Omgevingsvisie Provincie Utrecht en de Blauwe Omgevingsvisie van het Waterschap Vallei en Veluwe, beschrijven de waarden, thema’s en ambities voor hun gebieden. De gemeente Bunschoten maakt daar deel van uit en zal daar rekening mee moeten houden. Dat neemt niet weg dat wij in onze eigen omgevingsvisie onze eigen keuzes maken, die soms ook van die van anderen kunnen verschillen.

Hover me