Op deze website staat de omgevingsvisie van de gemeente Bunschoten. Daarin laten we zien waar onze gemeente voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. Voor deze omgevingsvisie hebben we onze gemeente verdeeld in acht verschillende gebieden. Zie de kaart naast deze tekst. Door op een deelgebied te klikken kun je de tekst lezen die voor dat deelgebied in de omgevingsvisie is opgenomen. Zo hebben we steeds beschreven wat we belangrijk vinden. Door de combinatie van de tekst die hoort bij een deelgebied, de beschrijvingen bij de “thema’s”, de “waarden” en onze “ambities”, kun je lezen welke richting we met elkaar in Bunschoten kiezen.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Zevenhuizen

Buurtschap Zevenhuizen is een dorpslint met een overwegend agrarische functie met nevenactiviteiten. De agrarische functie zijn overwegend varkenshouderijen. Verder zijn de nevenactiviteiten onder andere horeca, vergaderlocaties en wonen voor ouderen. Daarnaast is het de voormalige ontsluiting naar Amersfoort.

Thema's
Ambities
Waarden
Hover me