Op deze website staat de omgevingsvisie van de gemeente Bunschoten. Daarin laten we zien waar onze gemeente voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. Voor deze omgevingsvisie hebben we onze gemeente verdeeld in acht verschillende gebieden. Zie de kaart naast deze tekst. Door op een deelgebied te klikken kun je de tekst lezen die voor dat deelgebied in de omgevingsvisie is opgenomen. Zo hebben we steeds beschreven wat we belangrijk vinden. Door de combinatie van de tekst die hoort bij een deelgebied, de beschrijvingen bij de “thema’s”, de “waarden” en onze “ambities”, kun je lezen welke richting we met elkaar in Bunschoten kiezen.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Thema's

In een thema bespreken we hoe we in onze gemeente om willen gaan met een bepaald onderwerp. Bij ieder thema, zoals wonen, bereikbaarheid of energie omschrijven we wat we eronder verstaan, welke ontwikkelingen er plaats vinden rond dit onderwerp en hoe we hiermee om (willen) gaan. Dit kan bestaand beleid zijn, wanneer dit nog actueel is voor het thema. Maar het kan ook juist vragen om nieuwe opgaven, die we in deze omgevingsvisie vastleggen. De thema’s hebben we gekoppeld aan de gebieden waar zij gelden.

Thema's
Hover me