Op deze website staat de omgevingsvisie van de gemeente Bunschoten. Daarin laten we zien waar onze gemeente voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. Voor deze omgevingsvisie hebben we onze gemeente verdeeld in acht verschillende gebieden. Zie de kaart naast deze tekst. Door op een deelgebied te klikken kun je de tekst lezen die voor dat deelgebied in de omgevingsvisie is opgenomen. Zo hebben we steeds beschreven wat we belangrijk vinden. Door de combinatie van de tekst die hoort bij een deelgebied, de beschrijvingen bij de “thema’s”, de “waarden” en onze “ambities”, kun je lezen welke richting we met elkaar in Bunschoten kiezen.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Centrum Spakenburg

Het centrum van Spakenburg kent in de huidige situatie nog een rijke archeologische en cultuurhistorische waarde. De ontstaansgeschiedenis van Spakenburg is nog steeds goed terug te zien in het huidige stratenpatroon en de bebouwing. De historische visserswoningen nabij Weikamp zijn onder andere nog intact. Ook het onderscheid tussen de organische gegroeide bebouwing en de latere (planmatige) inbreidingslocaties is duidelijk terug te zien. Het centrum wordt dus nog steeds gebruikt om te wonen.

Thema's
Ambities
Waarden
Hover me