Op deze website staat de omgevingsvisie van de gemeente Bunschoten. Daarin laten we zien waar onze gemeente voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. Voor deze omgevingsvisie hebben we onze gemeente verdeeld in acht verschillende gebieden. Zie de kaart naast deze tekst. Door op een deelgebied te klikken kun je de tekst lezen die voor dat deelgebied in de omgevingsvisie is opgenomen. Zo hebben we steeds beschreven wat we belangrijk vinden. Door de combinatie van de tekst die hoort bij een deelgebied, de beschrijvingen bij de “thema’s”, de “waarden” en onze “ambities”, kun je lezen welke richting we met elkaar in Bunschoten kiezen.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Klimaat

Het klimaat is het gemiddelde weer over een langere periode. Fluctuaties in het klimaat verschillen van plaats tot plaats en ook in de tijd. In de tijd is sprake geweest van natuurlijke schommelingen, maar ook mensen hebben invloed op het klimaat door activiteiten waarbij teveel broeikasgassen (zoals CO₂) worden uitstoten. Te veel broeikasgassen ontstaan onder andere bij intensief gebruik van fossiele brandstoffen en als gevolg van intensieve veehouderij. De uitdaging rondom de verandering van het klimaat en de manier waarop we hiermee omgaan, raakt ons allemaal en werkt overal in door. Het klimaat is daarmee een heel belangrijk thema om onze leefomgeving gezond en veilig te houden.

Hover me