Op deze website staat de omgevingsvisie van de gemeente Bunschoten. Daarin laten we zien waar onze gemeente voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. Voor deze omgevingsvisie hebben we onze gemeente verdeeld in acht verschillende gebieden. Zie de kaart naast deze tekst. Door op een deelgebied te klikken kun je de tekst lezen die voor dat deelgebied in de omgevingsvisie is opgenomen. Zo hebben we steeds beschreven wat we belangrijk vinden. Door de combinatie van de tekst die hoort bij een deelgebied, de beschrijvingen bij de “thema’s”, de “waarden” en onze “ambities”, kun je lezen welke richting we met elkaar in Bunschoten kiezen.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Iedereen doet mee in Bunschoten

We zijn een werkelijk inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, met voldoende en ruimte voor ontspanning. De inrichting van onze leefomgeving is gericht op ontmoeten, voldoende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en ontspanning, ook voor mensen met een beperking. We beschikken over genoeg speelplaatsen voor onze jeugd, met een goede spreiding over de gemeente. Er is ruimte voor kunstuitingen en cultuurparticipatie. Deze zijn ook zichtbaar in de publieke ruimte.

Hover me