Op deze website staat de omgevingsvisie van de gemeente Bunschoten. Daarin laten we zien waar onze gemeente voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. Voor deze omgevingsvisie hebben we onze gemeente verdeeld in acht verschillende gebieden. Zie de kaart naast deze tekst. Door op een deelgebied te klikken kun je de tekst lezen die voor dat deelgebied in de omgevingsvisie is opgenomen. Zo hebben we steeds beschreven wat we belangrijk vinden. Door de combinatie van de tekst die hoort bij een deelgebied, de beschrijvingen bij de “thema’s”, de “waarden” en onze “ambities”, kun je lezen welke richting we met elkaar in Bunschoten kiezen.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Woongebied Bunschoten-Spakenburg

De huidige kern van Bunschoten-Spakenburg is voornamelijk een woon- en verblijfslocatie. In het kader van verblijf zijn er diverse voorzieningen, voornamelijk gericht op de eigen inwoners. Hierbij kan gedacht worden aan supermarkten, kerken, zorg, scholen en opvang. Daarnaast zijn er diverse speelplekken en parkeermogelijkheden. Ook wordt er in de woonkern op kleinschalige wijze energie opgewekt, voornamelijk door zonnepanelen op daken.

Thema's
Ambities
Waarden
Hover me