Op deze website staat de omgevingsvisie van de gemeente Bunschoten. Daarin laten we zien waar onze gemeente voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. Voor deze omgevingsvisie hebben we onze gemeente verdeeld in acht verschillende gebieden. Zie de kaart naast deze tekst. Door op een deelgebied te klikken kun je de tekst lezen die voor dat deelgebied in de omgevingsvisie is opgenomen. Zo hebben we steeds beschreven wat we belangrijk vinden. Door de combinatie van de tekst die hoort bij een deelgebied, de beschrijvingen bij de “thema’s”, de “waarden” en onze “ambities”, kun je lezen welke richting we met elkaar in Bunschoten kiezen.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Rol van de gemeente

Initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van de omgevingsvisie juichen we toe. We nodigen initiatiefnemers van harte uit om binnen dit kader met mooie plannen en ideeën te komen. U mag van ons dan verwachten dat we met u meedenken. Als het moet zullen we aanvullende kaders stellen, maar we regelen niet meer dan nodig is. Waar mogelijk staan we open voor ruimere regels en open normen die meer toelaten. Daarmee willen we ruimte bieden voor vernieuwende ideeën en de eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. We willen als gemeente maatwerk bieden en werken vanuit vertrouwen. Waar dat nodig is zullen we handhavend optreden.

Hover me